PMKI a facebook-on
Elérhetőségek
Cím: 2370 Dabas, Szt.          István u. 58.
Telefon/fax: 233-6910
E-mail: pmki@pmkult.hu

csik

Tájékoztató a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatásával kapcsolatosan

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet a 32/2011. (VI. 20.) NEFMI rendelettel módosult. Ennek megfelelően 2012-től a támogatás igénylése a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben (ÖNEGM program) való rögzítéssel, valamint az onnan kinyomtatott adatlap és a szükséges mellékletek benyújtásával történik. Az igénylést március 25-éig elektronikusan és - az előző évekhez hasonlóan - postai úton, egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatóságához.

A benyújtáshoz szükséges dokumentumok:

- adatlap (az elektronikus rendszerből kinyomtatva, értelemszerűen kitöltve),

- az önkormányzat költségvetési rendelete idevonatkozó oldalának másolata a polgármester illetve a jegyző által hitelesítve (nevesítve az érdekeltségnövelő támogatásra önrészként szánt összeget, vagy ennek hiányában külön önkormányzati határozat az összeg elkülönítéséről),

- a közművelődési intézmény alapító okirata nem szükséges (bár a rendelet előírja, de a rendeletalkotás óta eltelt időszakban történt fejlesztés eredményeként ezek a dokumentumok elektronikus változatban szerepelnek a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában). Amennyiben az önkormányzat nem közművelődési intézmény vonatkozásában nyújt be kérelmet, szükséges a közösségi színtér kijelölésére vonatkozó önkormányzati rendelet, illetve határozat,

- az önkormányzat költségvetési rendeletének közművelődési intézmény vagy közösségi színtér működtetését igazoló részének hitelesített másolata,

- az önkormányzat közművelődési rendelete,

- a közművelődési intézmény alapítása, a közösségi színtér kijelölése idejének hiteles, igazoló dokumentuma, ha a támogatási igénylés a 10%-os keretre irányul.

Felhívjuk az önkormányzatok figyelmét, hogy a könyvtári és közművelődési támogatásra valamint a múzeumok szakmai támogatására benyújtott kérelmeket nem lehet összevonni, tehát mindhárom területre külön kérelmet kell benyújtani.

Jogszabály: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400004.NKM&celpara=#xcelparam

 

Forrás: NKKI

 

 
csik
rss RSS hírolvasó
csik
Dokumentumtár
csik
Kiadványaink
Közművelődési Információk
Hirdetés
megjelentek legújabb kiadványaink
Hirdetés
Hirdetés
 
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés