PMKI a facebook-on
Elérhetőségek
Cím: 2370 Dabas, Szt.          István u. 58.
Telefon/fax: 233-6910
E-mail: pmki@pmkult.hu

csik

December

1. AIDS-ellenes világnap

1988-ban AIDS Elleni Világnappá nyilvánította az Egészségügyi Világszervezet (WHO). A WHO ezzel is felhívja a figyelmet a nemzetközi összefogás szükségességére.

1. A békéért bebörtönzöttek nemzetközi napja

 

1. A magyar rádiózás napja

 

3. A fogyatékkal élõk nemzetközi napja

Az ENSZ kezdeményezte, hogy felhívja a figyelmet a betegség, baleset vagy katasztrófa következtében fogyatékossá válók problémáira.

Advent

Advent az egyházi év kezdete, a karácsonyi elõkészület négyhetes idõszaka. Szent András napját (november 30.) követõ vasárnap elõestéjével kezdõdik. Eredete az 5-6. századra nyúlik vissza, a vallási elõkészületet a böjtön kívül a hajnali misék, a roráték jelentették. Ebben az idõszakban nem tartottak lakodalmakat és zajos mulatságokat.

4. Borbála napja

Szent Borbála emlékünnepe, aki Kisázsiában élt és mártírhalált halt. A bányászok, a tüzérek, a várak védõszentje volt. Szent Katalinnal együtt a hajadon lányok pártfogójának tekintették. Ezen a napon is szoktak gyümölcságat vízbe tenni, ha karácsonyra kizöldült, a leány férjhezmenetelére jósoltak belõle.

4. Bányásznap

 

6. Miklós napja

Szent Miklós püspök a 4. században élt a kisázsiai Myra városában. Már a 4. században a nyugati és a keleti egyház kedvelt szentje. A pékek, gabonakereskedõk, halászok, révészek, vízimolnárok, diákok, eladólányok, polgárvárosok, polgárok patrónusaként tisztelték. Emlékét helynevek, templomok, személy- és családnevek õrzik. Miklós püspök csodáiról, jótékonyságáról legendák szólnak, így fûzõdik nevéhez a Mikulás napi ajándékozás szokása. A Mikulás szó a Miklós név szlovák megfelelõje, csak a 19. század végén került a köznyelvbe, akárcsak a Mikulást kísérõ krampusz, ördögszerû figura neve.

7. A nemzetközi polgári repülés napja

 

9. A labdarúgás világnapja

 

10. Emberi Jogok napja

1948. december 10-én az ENSZ közgyûlésen elfogadták az ember jogokról szóló egyetemes nyilatkozatot. Ennek emlékére az 1950. december 4-i ENSZ közgyûlés nyilvánította világnappá.

11. Asztmások világnapja

 

13. Luca napja

Szent Luca a legenda szerint keresztény hitéért halt vértanúhalált, az egyház azonban nem tartja történeti személynek. A magyar néphitben Luca alakja kettõs, egyrészt kapcsolatos a legenda szerinti Szent Lucával, másrészt egy boszorkányszerû rontó nõalakkal, aki ezen az éjszakán az emberek állat kárát okozhatja. Jósló, varázsló hiedelmek, praktikák, lucaszék készítés, lucázás, kotyolás, fehérleples alakoskodás, Luca napi tréfák szokása fûzõdik a naphoz.

14. A megvilágosodás világnapja

 

16. A magyar kórusok napja

 

18. Kisebbségek napja

1995 óta tartják Magyarországon a kormány elhatározása nyomán

Karácsony

A karácsony a keresztény egyház egyik legnagyobb ünnepe, a 4. század óta december 25-én ünneplik Jézus születését. Ez a nap a téli napforduló, az ókori hitvilágban - a Mithras-kultuszban - a Nap újjászületésének ünnepe volt. A középkorban karácsonnyal kezdõdött az esztendõ. A karácsonyi szokásokban és hiedelmekben egyaránt megõrzõdtek a téli napfordulóhoz, az évkezdethez és Jézus születéséhez fûzõdõ hagyományok.

24. Karácsony vigiliája, Ádám-Éva napja

Rendkívül gazdag hagyományok övezik a néphitben, mint a szentcsaládjárás, ostyahordás, pásztorok karácsonyi vesszõhordása, karácsonyi kántálás, betlehemezés. Ádám-Éva napján került színre az ún paradicsomjáték, illetve Ádám-Éva játék, amely a középkori misztériumjátékoknak kedvelt jelenete volt, bûnbeesés történetét adja elõ dramatikus formában.

25. Karácsony napja

A hagyományos magyar paraszti életben a család ünnepe volt. Ez a nap munkatilalommal járt, csak a legszükségesebb munkákat végezték el. A karácsonyi asztal, a karácsonyi ételek különös, mágikus erejû jelentést hordoznak a néphagyományban. Karácsony éjszakájának hiedelmei, mágikus eljárásai között hangsúlyosak a vízzel, tûzzel, zajkeltéssel kapcsolatos ártó hatalmak elûzésére szolgáló hiedelmek és szokások. A karácsonyfa-állítás szokásának elõzménye egyrészt a termékenységet, örök életet, fejlõdést, növekedést jelképezõ karácsonyi életfa, termõág. Másrészt a középkori, egyházi eredetû szokás, miszerint Ádám-Éva napján elõadták a teremtés történetét.

26. Karácsony másodnapja
István napja

 
 

István az egyház elsõ vértanúja, államalapító királyunk, Szent István névadó szentje, a téglavetõk, általában az építõmunkások és a szerpapok védõszentje. Az egyik legkedveltebb névünnep. Az istvánozás szokása, névnapköszöntõk, énekelt és verses köszöntõk fûzõdnek hozzá. Ez a fõ idõpontja a magyarság legarchaikusabb népszokásának, a regölésnek. A regölés a legények és házasemberek termékenység-, bõség- és párokat összevarázsló, házról házra járó köszöntõ szokása, a téli napforduló pogánykori emléke.

27. János napja

Szent János evangélista ünnepe. E naphoz kapcsolódott a borszentelés szokása. Kedvelt névünnep, a János köszöntõk sok változatban élnek a magyar nyelvterületen.

28. Aprószentek napja

A Krisztusért mártírhalált halt betlehemi kisdedek emlékünnepe, azoké, akiket Heródes a gyermek Krisztus keresésekor megöletett. A vesszõzés szokásának, amely a naphoz kötõdik, kettõs magyarázata van: egyrészt pogány termékenység- és egészségvarázslással függ össze, másrészt a bibliai történettel kapcsolatos és a betlehemi kisdedek szenvedéseire vetítik vissza.

31. Szilveszter

Szent Szilveszter pápa ünnepe, a polgári év utolsó napja, az újesztendõ vigíliája. Este a templomokban óévi hálaadást tartanak. Szilveszterkor és újévkor a szokások és hiedelmek célja az, hogy biztosítsa a következõ esztendõre az emberek egészségét, szerencséjét, az állatállomány szaporáságát és a termés bõségét. E célt szolgálta a gulyafordítás szokása is. Jövendölõ és újévi köszöntõ szokások társulnak hozzá.

 
A rovat elkészítéséhez felhasználtuk a www.megaport.hu, a kincsestar.radio.hu, a www.sulinet.hu, www.kkmk.hu, www.eum.hu, www.greenfo.hu honlapok anyagait.
 
csik
rss RSS hírolvasó
csik
Dokumentumtár
csik
Kiadványaink
Közművelődési Információk
Hirdetés
megjelentek legújabb kiadványaink
Hirdetés
Hirdetés
 
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés