PMKI a facebook-on
Elérhetőségek
Cím: 2370 Dabas, Szt.          István u. 58.
Telefon/fax: 233-6910
E-mail: pmki@pmkult.hu

csik

Színjátszó kiadvány

Kedves Kolléga, kedves Olvasó!

A Pest Megyei Közművelődési Intézet 2002-től olyan tematikus kiadványokat indított útjára, amelyek a megye közművelődési életének egy-egy területét ölelik fel és emelik a figyelem központjába.
ön hiánypótló kiadványt tart a kezében, ugyanis Pest megyében hosszú évtizedek óta nem jelent meg az amatőr színjátszással foglalkozó szakemberek számára olyan szakmai-módszertani segédanyag, amely a mindennapi munkájukat segítené.

E könyv szerzője Benke Éva több évtizedes népművelő-tanári, rendezői munkássága során szerzett tapasztalatait osztja meg olvasóival. A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskoláról - és annak elődjéről, a Tanítóképzőről - kikerült tanítványai szerte az országban a Tőle kapott drámaesztétikai, színházi, versmondással és a szép magyar beszéddel kapcsolatos ismeretekre építve végzik elhivatott munkájukat. E szálakon jutott el Pest megyébe is, és az elkötelezettek lelkesedésével csatlakozott intézményünk színjátszó-rendezői, versmondói képzéseihez.
Népművelői, az amatőr színjátszás, és a versmondás területén végzett tevékenységének elismeréseként Radnóti-díjjal jutalmazták.
Szerkesztett irodalmi összeállításai – melyeket a Népművelési Propaganda Iroda többször kiadott – ma is hozzáférhetőek.

A módszertani füzet létrejöttét és a kiadvány megjelenését Gaál Anna és D.Barabás Mária a Pest Megyei Közművelődési Intézet szakreferensei segítették.
örömmel és tisztelettel nyújtjuk át ezt a kiadványt, amely segítségére lehet minden amatőr színjátszással foglalkozó kollégának.

Budapest, 2006. augusztus

                      Makra Borbála
a Pest Megyei Közművelődési Intézet igazgatója

Benke Éva: "Illeszd...
                                     a szót a cselekvényhez"


Részlet a szerzőnek a kötethez írott előszavából:

Népművelő-tanári munkám során meggyőződhettem arról a tényről, hogy legérdeklődőbb hallgatóimra is érvényes a megállapítás: alig, vagy egyáltalán nem tudnak ”színházul”.
Elemzéseink során irodalomtörténeti ismereteikre támaszkodtak, a jobbak bizonyos esztétikai kategóriák érvényesülését is elismerték, ám a drámák színházi előadása során – amelyeket megnézni minden lehetőséget igénybe vettem – pozitív élményeik, megrendülésük, ráismeréseik ellenére sem tudtak továbbjutni a történet (mese) kibomlását elősegítő egy-egy kiemelkedő színészi alakítás felemlegetésén.

E munka közreadása hiszem, hogy nem hiábavaló, mert gyakorlatban elvégzett, megoldható, teljesíthető feladatok mérhető és használható eredményéről számol be. Meggyőződésem, hogy bármennyire hasznos és szükséges adott esetben egy rendezői utószó, az sem helyettesítheti a színháztörténeti ismereteken, elemzéseken alapuló szövegelemzést… Az amatőr színjátszó rendezők és a pedagógusok talán örömmel fogadnak egy olyan anyagot, amely – alapvető művek kapcsán – színpadi gondolkodásmódot sugall. Napi, tehát jelen idejű tapasztalataim bizonyítják, hogy - a kifejezetten szakirányú képzések kivételével – a pedagógus jelöltek nem kapnak a gyakorlatban alkalmazható színházi ismereteket tanulmányaik során. Aki közülük felismeri ezeket a hiányokat és érdeklődése, eltökéltsége kitartással is párosul: többnyire a speciális közművelődési továbbképzéseken megszerezhető ismeretek birtokában él meg a gyakorlatban. Szerencsére vannak ilyen lehetőségek, s az igényeket felismerő, ambiciózus pedagógusok élnek is ezekkel.
Amit bizonyítani szeretnék világos: ha megértjük, hogy a színjáték – azaz a dráma alapján készült színházi előadás - összetettebb, teljesebb élményt nyújthat, mint az irodalmi remekmű önmagában, sőt annak befogadását segíti elő, akkor elfogadjuk annak létjogosultságát, hogy a színházat értő közönség nevelése legalább olyan fontos feladat, mint a többi művészeti ág alkotásainak megértése, befogadása. (...)
 
Természetesen nem vitatható, hogy mű, szerep, mondanivaló, alakítás legjobban akkor kerül hozzánk közel, ha magunk is műveljük. Óriási jelentősége van tehát az amatőr csoportoknak, az ott folyó rendszeres munkának, melynek eredményessége a rendezőkön, tanárokon múlik.   Az ő munkájukat is segíteni akarva választottam a középiskolai oktatásban szereplő drámák közül – azok fiktív színpadra állításának szándékát feltételezve – négy darab elemzését, az előadás „partitúrájaként” felfogott rendezőpéldány szerkezetét követve. (Ahogy az a tényleges színházi előadások esetében történik.)

Az Antigoné elemzésének során a képzeletbeli rendezőpéldány készítése kezdődhet, az első próbafázis, az asztali, elemző, olvasópróba követelményeinek megvalósításával. A Rómeó és Júlia elemzése már épít a megismert fogalmakra, és továbblépve, a rendelkező próbafázisnak megfelelően a tér és figura kölcsönhatása jegyében történik. Az emlékpróba stádium feladataként meghatározható cél: a figura „bezárulása” tetten érhető a Tartuffe megformálásában. A Bánk bán elemzése már azokat a fogalmakat mozgósítja, amelyek az előadás létrejöttében a korszerűség és befogadás összefüggésére világítanak rá. (...)

Kívánom, hogy forgassák ezt a kiadványt haszonnal, közös gondolkodások, színházi élmények megbeszélése és újak alkotása kiindulópontjául.

Szombathely – Budapest, 2006.

      Benke Éva

Ajánlás

Benke Éva felkért, hogy legyek e könyvnek lektora. Nagy megtiszteltetés ez a számomra, annál is inkább, mert szinte mindenek alapját, amit a pódiumról, színházról tudok, sok évvel ezelőtt éppen tőle tanultam.

Miért fontos ennek a könyvnek a megjelenése? Elsősorban azért, mert a Pest Megyei Közművelődési Intézet hiánypótlásra vállalkozott kiadásával.
Színházpedagógusként, a Magyar Művelődési Intézet amatőr színjátszással foglalkozó szakembereként, „gyakorló zsűritagként” egyaránt fontosnak találom. A színjáték rendezésére vállalkozó amatőrök (főként pedagógusok) ugyanis kevés segítséget kapnak a színházi látásmód kialakulásához – még ha a drámapedagógiai ismeretek nyújtanak is némi fogódzót ehhez. Sajnálatos módon évek óta nem jelenhetnek meg a valaha oly sikeres Színjátékos Kiskönyvtár füzetei, amelyekben a szövegkönyveket rendezői utószók – olykor még díszletvázlatok is –, fogódzót jelentő elemzések egészítették ki. Ma jószerivel nincs ilyen kiadvány, marad tehát a „puszta dráma”, vagyis a drámairodalom egy darabja, amelyet ki-ki ízlése szerint elővesz.  Anélkül azonban, hogy a rendezésre vállalkozók értő módon olvasnák, elemeznék a színpadra állítandó művet – és a szöveg kínálta értelmezésekből építkeznének – nehéz jó eredményre jutni.

Benke Éva elemzései együtt-gondolkodásra invitálnak, építő ötleteket adnak a rendezői munkához és a nézői színházértéshez egyaránt. Stílusa könnyed, információtartalma gazdag.  A kiragadott példákkal szemléletesen vázolja a rendezés fázisait, miközben az ismert dráma-részleteket egyúttal új megvilágításba is helyezi.
Több, mint a rendezői utószó, és kevesebb is; nem „késztermék”; nem paneleket ad, hanem gondolkodásra késztet. Szabadságra inspirálja a rendezőt, a nézőt egyaránt, akár iskolai színházi nevelési munkában használjuk fel – a tanári felkészülés és a diákokkal történő elemző-feldolgozó munka folyamatában –, akár az amatőr rendezői munkában
Tény, a legfőbb értéke minden színházat csináló közösségnek, közösség voltában rejlik. De az alkotás öröme sokkal gazdagabb lesz, ha értő, gondolkodó emberek gyülekezetéből válik ez a közösség igazi színházteremtővé.

Ehhez kívánok mindenkinek jó munkát – ajánlva Benke Éva könyvét diáknak és tanárnak, színházi csoportvezetőnek, amatőr rendezőnek és színésznek egyaránt.

                                      Tóth Zsuzsanna
Magyar Művelődési Intézet Művészeti Programok Főosztályának vezetője,
                   a színjátszás, versmondás szakreferense

A kiadvány megrendelhető a Pest Megyei Közművelődési Intézet elérhetőségein 1300 Ft + postaköltség áron.

(1052 Budapest, Városház u. 7.
Tel./fax: 06-1-485-6969, 06-1-318-6806
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

 
csik
rss RSS hírolvasó
csik
Dokumentumtár
csik
Kiadványaink
Közművelődési Információk
Hirdetés
megjelentek legújabb kiadványaink
Hirdetés
Hirdetés
 
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés