PMKI a facebook-on
Elérhetőségek
Cím: 2370 Dabas, Szt.          István u. 58.
Telefon/fax: 233-6910
E-mail: pmki@pmkult.hu

csik

Tanulmányok, cikkek
Gerlóczyné Furulyás Katalin kutató, Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus

 
Elemzés és mutatószámok a 2006-2009 évi statisztikai adatszolgáltatás alapján 

Pest megye közművelődési helyzetének és a változások tendenciáinak elemzése a közművelődési statsiztikai jelentések alapján>>>

Pest Megye Közművelődési szakembereinek és önkormányzati tisztségviselőinek XIII. Szakmai Tanácskozásának anyagai: 

Hogyan kezeljük a médiát? - az előadás vázlata
Cserhalmi Imre szerkesztő, c. főiskolai tanár

Az EU-s pályázatokkal kapcsolatos aktualitások
Előadó: Dr. Németh János, az OKM Közművelődési Főosztály szakfőtanácsosa

A pletyka szerepe a közművelődésben - A települések informális hálozatai
Előadó: Szvetelszky Zsuzsanna, kommunikáció kutató

 

Kulturális intézmények a világhálón – honlap szerkesztési tanácsok
Előadó: Dr. Milei Lajos, a WebBussines Üzletfejlesztési Zrt.Elnök-vezérigazgató

***

10. Országos Közművelődési Telematikai Konferencián elhangzott előadások anyagai:
Forrás: http://www.kult-tura.hu/

Eredmények a telematikai konferenciák tükrében
Kiss László vezető főtanácsos, Oktatási és Kulturális Minisztérium, Közművelődési Főosztály

Kulturális informatikai fejlesztések az elmúlt évtizedben
Csepeli György politikai főtanácsadó, Miniszterelnöki Hivatal

Hálozattudat-személyes, internetes és tömegkommunikáció- Hatások és kölcsönhatások
Szvetelszky Zsuzsanna plelykatkutató

 

Intelligens települések - kinek mit jelent?
Decker András alelnök, Intelligens Települések Országos Szövetsége

e-Írástudás közhelyek nélkül
Molnár Szilárd kutatási igazgaró, Információs Társadalom- és Trendkutató Központ

Közösségek és gyűjtők felé nyit a Nemzeti Digitális Adattár
Galambosi János szakmai igazgató, Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ

 

********************************************************************
További cikkeink, tanulmányaink:


A tanfolyam előadója volt Szvetelszky Zsuzsanna, kommunikációs szakértő is, akinek a "Hálózattudat, pletyka, internet" című előadását hallgathatták meg a kollégák, melynek osztatlan sikere volt. A rendkívül nagy érdeklődésre való tekintettel az előadás anyagát honlapunkon elérhetővé tettük:
Szvetelszky Zsuzsanna: Hálózattudat, pletyka, internet >>>
*

Kossuth Lajos: A közműveltség fejlesztésének fontosságáról (1868. március 3.)
Kossuth megismerkedve az Országos 48-as Párt tanügyi szakértőjének, Schwarcz Gyulának helyzetfeltáró közoktatási reformot sürgető munkáival, fejtette ki a maga idevágó nézeteit. Az alábbiakban idézett részletek is tanúsítják, milyen szoros összefüggést, sőt kölcsönhatást látott a függetlenség, a demokrácia és a közműveltség fejlesztése között.
Forrás: Kossuth Lajos üzenetei. 1850-1894 - Budapest : Neumann Kht., 2004
Eredeti kiad.: Budapest : IKVA Könyvkiadó, 1994
*
Vezetéselmélet - szerkesztette Hollós János kommunikáció szakértő, Kommunikációkutató Intézet
*
Kommunikációelmélet - szerkesztette Hollós János kommunikáció szakértő, Kommunikációkutató Intézet
*
Funkcionális közművelődési társulás - készítette Hegedűsné Orosz Nóra
Minta a kistérségi közművelődési társulások létrehozásához.
Az elemzés többek között bemutatja, hogy a társulás létrejöttét követően hogyan fejlődött a kistérség közművelődési tevékenysége. Hogy milyen mértékben növekedett a közösségi színterek száma, valamint azt is, hogy a társulásnak köszönhetően már szakemberek látják el a közművelődéssel kapcsolatos feladatokat.
*
A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény közművelődési végrehajtási rendelete - problémák, megoldási javaslatok - szerkesztette: Óváry István
*
Tóth Zsuzsanna: Utáljuk – nem utáljuk, pályázni kell! - egy kollégiumi elnök töprengései Az NKA Közművelődési Szakmai Kollégiuma vezetőjének előadása a Pest Megyei Népművelők Egyesületének balatonszemesi tanácskozásán hangzott el 2007 októberében.*A Balatonszemesen, 2007. október 24-26-án tartott szakmai tanácskozás alkalmából „Kistérségi identitás, kistérségi közművelődési együttműködések egy pályázat kapcsán” címmel Kerekes László közművelődési szakértő tartott előadást. Igéretünkhöz híven közreadjuk annak a pályázati projektnek a gerincét, ami egy kistérségi együttgondolkodás alapja lehet:Ország Közepe Kulturális Kerekasztal - pályázati program
*
A Kulturális partnerség konferencia előadásai (2007. június 27. – MMIKL):
„Kulturális modernizáció, kulturális partnerség” - Dr. Szabó Irma, OKM Közművelődési Főosztály
Nonprofit szervezetek Magyarországon - Dr. Kákai László
A civil szervezetek növekvő kulturális szerepvállalásának segítése - Németh Ferenc
Az ESZA Kht. bemutatása - Bodor Tibor
*
A megyei (fővárosi) közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás - A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Kutatási Igazgatóság vizsgálatának elemzése, 2007. Készítette: Furulyás Katalin.
*
Európaiság – hitelesség – protokoll a közművelődésben - Görög Ibolya protokoll szakértő elősadásának anyaga, amely a Pest Megyei Közművelődési Intézet által szervezett továbbképzésen hangzott el a Megyeházán, 2007. május 9-én.
*
Az OKM kulturális célkitűzéseit meghatározó, a Kulturális Modernizáció Irányai című dokumentum kiemelt prioritásként kezeli a kulturális javakhoz történő hozzáférés kiterjesztését, az esélyteremtést a kultúra akadálymentes elérését.
Kulturális modernizáció – Kulturális vidékfejlesztés témában háromnapos tanácskozást hívott össze az Oktatási és Kulturális Minisztérium, melynek keretében tájékoztatták az ország szakmai közvéleményét a feladatokról és támogatási lehetőségekről.
A konferencia-sorozat előadásai értékes információkkal szolgálhatnak azok számára is, akik személyesen nem tudtak megjelenni a helyszínen:A kulturális modernizáció irányai -
Nagyné Varga Melinda, OKM, Közművelődési Főosztály, főosztályvezető A Közművelődési Főosztály tevékenysége -
Nagyné Varga Melinda, OKM, Közművelődési Főosztály, főosztályvezető Közkincs program - A közművelődés szervezet- és tartalomfejlesztési törekvései
OKM, Közművelődési Főosztály, Szabó Irma PhD, osztályvezető Közkincs program; a Regionális Közkincs Kulturális Bizottságok működésének tapasztalatai
OKM, Közművelődési Főosztály, Szabó Irma PhD, osztályvezető Kistérségi közművelődési feladatellátás
OKM, Közművelődési Főosztály, Dr. Németh János István vezető főtanácsos
Kapcsolódó dokumentumok:
Jegyzék a szakfelügyeleti jelentések összegzéséről kistérségenként
8. számú melléklet a 2006. évi CXXVII. törvényhez
A Közművelődési Főosztály stratégiája (munkaanyag) „Mintaprogramok kistérségi szinten”
Tisza Gabriella, Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, főosztályvezető A kulturális ágazat fejlesztési lehetőségei, az Európai Unió társfinanszírozásában
(2007-2013)
Nagy Attila Tamás, Oktatási és Kulturális Minisztérium, Kulturális Szakállamtitkár Titkársága, projekt-referens A Regionális Közkincs Bizottságok együttműködésének fejlesztési lehetőségei
OKM, Közművelődési Főosztály, Kiss László vezető-főtanácsos A megújulás kényszere: múzeumok válaszúton
Oktatási és Kulturális Minisztérium Közgyűjteményi Főosztály, Török Petra, Múzeumismereti Oktatási és Képzési Központ, Káldy Mária Fejlesztési területek a magyar könyvtárügyben 2008-2013 OKM Könyvtári Osztály, Dr. Tóth Elek
Az előadások letölthetők >>>(Forrás: erikanet)
*
A területfejlesztés első 10 éve Pest megyében 1996-2006 - kiadvány és konferencia anyaga

A közművelődés kategória és fogalomrendszere.

kozmuvelodesi12.doc kozmuvelodesi12.doc (170.50 KB)
*
Zongor Attila: Az Európai Unió kulturális tevékenysége
Forrás: kuturpont.hu
*
Találkozások a kultúrával 1,2,3,4,5.6,7: Találkozások a kultúrával 1. – A művelődési házak közönsége, helye, szerepe a kulturális fogyasztásban Találkozások a kultúrával 2. – A fesztiválok közönsége, helye, szerepe a kulturális fogyasztásbanTalálkozások a kultúrával 3. – A budapestiek kulturálódási szokásaiTalálkozások a kultúrával 4. – A kultúra helyzete MagyarországonTalálkozások a kultúrával 5. – Olvasási szokásokTalálkozások a kultúrával 6. – A hagyományos és a modern tömegkultúra szerepe a kulturális fogyasztásbanTalálkozások a kultúrával 7. - Hunyadi Zsuzsa: Kulturálódási és szabadidő eltöltési szokások, életmód csoportok
*
A pályázás alapjai
SAKK - Strukturális és Kohéziós Alapok Képzőközpont kiadványa
*
Varga Gyula: Hogyan írjunk pályázatot?!
*

Végh Károly: Kulturális marketing
*
Varga A. Tamás - Vercseg Ilona: Közösségfejlesztés
Forrás: adata.hu, a közösségfejlesztés magyarországi honlapja
*
Robert D.Putnam: Prosperáló közösség. A társadalmi tőke és a közélet Fordította: Varga A. Tamás. Forrás: adata.hu, a közösségfejlesztés magyarországi honlapja
*
Kulturális vállalkozásokkal és non-profit szervezetekkel kapcsolatos alapvető jogi tudnivalók. Közéletre Nevelésért Alapítvány, KÓTA Fórum 2005
*
Lűr István: Cegléd és térsége
*
Kis Tóth János: A vecsési kistérség
*
Horvát önkormányzatiság Magyarországon (Agatics Hajnalka)
Megjelent a Pest Megyei Közművelődési Intézet lapjában, a Közművelődési Információk c. kiadvány XIV. évfolyam, 5., novemberi számában
*
Bozóki András (szociológus, kulturális miniszter), Vörös Miklós (kulturális antropológus):
A hagyomány: megértés és kreativitás
Forrás: Népszabadság Online
*
2005. tavaszán indult el Glatz Ferenc akadémikus felhívására a „Párbeszéd a vidékért” szakmai és civil kezdeményezés.
A Magyar Tudományos Akadémia szakemberei hat munkacsoportban állítottak össze vitaindító anyagot.
A Párbeszéd a Vidékért Programtanács munkacsoportjainak vitaindítói:
Glatz Ferenc: A vidéki Magyarország jövője
Kovács Katalin: A vidék társadalma
Rechnitzer János: Intézményrendszer, finanszírozás
Z. Karvalics László: A vidék információs társadalmához
Kerekes Sándor: Környezetvédelmi infrastruktúra
Csatári Bálint: A vidék infrastruktúrája
Civil mozgalom az új vidékpolitikai alapelvek meghatározásáért (összeállította: Cserháti Ferenc).
Megjelent az MMI lapjában, a SZÍN – KöZöSSÉGI MűVELőDÉS országos közművelődési folyóirat 2005. júniusi számában.
*
A “Párbeszéd a vidékért” mozgalom kormánnyal kötött megállapodása és a munkabizottságok összefoglalója.
Megjelent az MMI lapjában, a SZÍN – KöZöSSÉGI MűVELőDÉS országos közművelődési folyóirat 2005. júniusi számában.
*
Dr. Novák Nóra : A közigazgatás területi rendszerének átalakítása.
Megjelent az MMI lapjában, a SZÍN – KöZöSSÉGI MűVELőDÉS országos közművelődési folyóirat 2005. júniusi számában.
*
Cserháti Ferenc: A területfejlesztés intézményrendszerének vertikális felépítése.
Megjelent az MMI lapjában, a SZÍN – KöZöSSÉGI MűVELőDÉS országos közművelődési folyóirat 2005. júniusi számában.
Rajnai Gábor: Kultúra a helyi és térségi fejlesztésben.
Megjelent az MMI lapjában, a SZÍN – KöZöSSÉGI MűVELőDÉS országos közművelődési folyóirat 2005. júniusi számában.
*
Dr. G. Fekete Éva: Kultúra és területfejlesztés
Megjelent az MMI lapjában, a SZÍN – KöZöSSÉGI MűVELőDÉS országos közművelődési folyóirat 2005. júniusi számában.
*
Beszélgetés Borbáth Erikával, a Magyar Művelődési Intézet főigazgatójával a vidékfejlesztésről és a regionális irodákról (Mátyus Aliz)
Megjelent az MMI lapjában, a SZÍN – KöZöSSÉGI MűVELőDÉS országos közművelődési folyóirat 2005. júniusi számában.
*

 

 
csik
rss RSS hírolvasó
csik
Dokumentumtár
csik
Kiadványaink
Közművelődési Információk
Hirdetés
megjelentek legújabb kiadványaink
Hirdetés
Hirdetés
 
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés